Menü

Termékek

Menü

0 Ft
0 Ft

Kosár tartalma

A kosár jelenleg üres. Tegyen bele valamit!
Teljes összeg:
0 Ft
Tovább a pénztárhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a WONDEX Kft a www.wondex.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül nyújt a Ptk 8:1 § (1) bekezdése 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő megrendelő részére. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megkötött szerződést a WONDEX Kft. nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. A megkötött szerződés a Weboldalon hozzáférhető, annak tartalmát a Megrendelő elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

ADATKEZELÉS

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását/ törlését a rendszerből bármikor írásban kérheti.

A hírlevélre feliratkozottak listájáról töröltetheti magát, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, a honlapon (Fiók/Beállítások oldalon) vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehet.

WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Webáruház szolgáltatásainak többsége regisztráció nélkül elérhető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Webáruházat a jelen ÁSZF feltételeit, az Adattovábbítási nyilatkozatot, és az Adatvédelmi tájékoztatót megismerő Vásárló használhatja, a Webáruház használata során a Vevőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A WONDEX Webáruháznak nem feladata, és nincs rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vevőt terheli.

VÁSÁRLÁS

Az WONDEX Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató a megrendelést a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután a Vásárló elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, az Adattovábbítási nyilatkozatot, az Adatvédelmi tájékoztatót, és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy szeretné megvásárolni őket, akkor azt a „Adatok megadása” gombra kattintva megteheti.

Ezután lehetősége a Vásárlónak van kiválasztani, hogy már regisztrált Vásárlóként szeretne-e belépni, vagy új Vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha már regisztrált Vásárlóként korábban vásárolt a Szolgáltató weboldalán a Vásárló, úgy meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Vásárlóként szeretne regisztrálni a Vásárló, akkor meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárló a számlázási és szállítási címét adja meg.

A vásárlás következő lépéseként a Vásárló kiválasztja a megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy kiszállítás), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya). Ha a Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Rendelés elküldése” gombra kattint.
A rendelés feladását követően a vásárló megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely igazolja a rendelés beérkezését a WONDEX Kft. rendszerébe. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a rendelést nem tudja teljesíteni a visszaigazoló levélben leírtaknak megfelelően, illetve a weboldalon szereplő becsült szállítási idő módosulására. Erről a WONDEX Kft. értesíti a vásárlót az általa megadott elérhetőségen, vagy legkésőbb a vásárló megkeresésére reagál.

A leadott, és visszaigazolt Megrendeléséhez a Vevő kötve van a teljesítés időpontjáig. A megrendelés annak leadását követően a visszaigazolásig szabadon, és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség a weboldalon meghatározott elérhetőségeken.

ÁRAZÁS

A weboldalon szereplő árak bruttó árak, melyek az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Cégünk szabadon élhet az árváltoztatás jogáva. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban online megláthatók.

SZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut futárcég igénybevételével szállítja ki a Vásárló által megadott címre. Díjmentesen akkor, ha az adott megrendelés értéke eléri bruttó 15.000,- Ft-ot. A bruttó 15.000 Ft-ot nem meghaladó rendelésekért bruttó 1190 Ft szállítási díjat számunkl fel, melyet a kosár 3. lépésénél számol ki, illetve számol újra a rendszer. Amennyiben kiszállítással és utánvéttel rendeli meg a Vásárló a termékeket, akkor bruttó 199 Ft utánvét költséget számolunk fel, mely a szállítási költséggel megegyező módon kerül a rendelésre.

A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából csakis akkor minősülnek egy megrendelésnek, amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi a megjegyzés rovatban, hogy már rendelt, és a Szolgáltató visszajelzése alapján mód van a rendelések összevont kezelésére. Egyéb esetben az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

ELÁLLÁSI JOG

A Vásárló a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán, e-mail-ben vagy telefonon a Szolgáltatóhoz. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az elállással érintett terméket utánvétellel nem lehet visszaszolgáltatni.
Elállás esetén a Vásárló köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztónak minősülő Vásárlótől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, és a termék átvételét követően visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint a fuvarozási költséget). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát amennyiben jelzésre kerül a terméknél a „Csak rendelésre” státusz.

GARANCIA

Amennyiben a Vásárló kötelező jótállás hatálya alá tartozó terméket vásárol, Szolgáltató a vonatkozó jótállás időtartamát, és feltételeit (tartalmát) a garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli, mely garanciajegyet a Vásárló legkésőbb a termék átvételekor kap meg a termékkel együtt. Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla (blokk) bemutatása, illetve átadása esetén jogosult a jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell – ez vonatkozik kellékszavatossági igény bejelentésére is.

Ha a Vásárló a kötelező jótállásos termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 3 (három) munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató a terméket kicseréli, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használatból). Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

SÜTIK

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.
A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).