Menü

Termékek

Menü

0 Ft
0 Ft

Kosár tartalma

A kosár jelenleg üres. Tegyen bele valamit!
Teljes összeg:
0 Ft
Tovább a pénztárhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a WONDEX Kft a www.wondex.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül nyújt a Ptk 8:1 § (1) bekezdése 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő megrendelő részére. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megkötött szerződést a WONDEX Kft. nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. A megkötött szerződés a Weboldalon hozzáférhető, annak tartalmát a Megrendelő elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

ADATKEZELÉS

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását/ törlését a rendszerből bármikor írásban kérheti.

A hírlevélre feliratkozottak listájáról töröltetheti magát, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, a honlapon (Fiók/Beállítások oldalon) vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehet.

WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Webáruház szolgáltatásainak többsége regisztráció nélkül elérhető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Webáruházat a jelen ÁSZF feltételeit, az Adattovábbítási nyilatkozatot, és az Adatvédelmi tájékoztatót megismerő Vásárló használhatja, a Webáruház használata során a Vevőnek el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A WONDEX Webáruháznak nem feladata, és nincs rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vevőt terheli.

VÁSÁRLÁS

Az WONDEX Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató a megrendelést a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután a Vásárló elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, az Adattovábbítási nyilatkozatot, az Adatvédelmi tájékoztatót, és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy szeretné megvásárolni őket, akkor azt a „Adatok megadása” gombra kattintva megteheti.

Ezután lehetősége a Vásárlónak van kiválasztani, hogy már regisztrált Vásárlóként szeretne-e belépni, vagy új Vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha már regisztrált Vásárlóként korábban vásárolt a Szolgáltató weboldalán a Vásárló, úgy meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Vásárlóként szeretne regisztrálni a Vásárló, akkor meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárló a számlázási és szállítási címét adja meg.

A vásárlás következő lépéseként a Vásárló kiválasztja a megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy kiszállítás), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya). Ha a Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Rendelés elküldése” gombra kattint.
A rendelés feladását követően a vásárló megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely igazolja a rendelés beérkezését a WONDEX Kft. rendszerébe. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a rendelést nem tudja teljesíteni a visszaigazoló levélben leírtaknak megfelelően, illetve a weboldalon szereplő becsült szállítási idő módosulására. Erről a WONDEX Kft. értesíti a vásárlót az általa megadott elérhetőségen, vagy legkésőbb a vásárló megkeresésére reagál.

A leadott, és visszaigazolt Megrendeléséhez a Vevő kötve van a teljesítés időpontjáig. A megrendelés annak leadását követően a visszaigazolásig szabadon, és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség a weboldalon meghatározott elérhetőségeken.

ÁRAZÁS

A weboldalon szereplő árak bruttó árak, melyek az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Cégünk szabadon élhet az árváltoztatás jogáva. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban online megláthatók.

SZÁLLÍTÁS

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut futárcég igénybevételével szállítja ki a Vásárló által megadott címre. Díjmentesen akkor, ha az adott megrendelés értéke eléri bruttó 15.000,- Ft-ot. A bruttó 15.000 Ft-ot nem meghaladó rendelésekért bruttó 1190 Ft szállítási díjat számunkl fel, melyet a kosár 3. lépésénél számol ki, illetve számol újra a rendszer. Amennyiben kiszállítással és utánvéttel rendeli meg a Vásárló a termékeket, akkor bruttó 199 Ft utánvét költséget számolunk fel, mely a szállítási költséggel megegyező módon kerül a rendelésre.

A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából csakis akkor minősülnek egy megrendelésnek, amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi a megjegyzés rovatban, hogy már rendelt, és a Szolgáltató visszajelzése alapján mód van a rendelések összevont kezelésére. Egyéb esetben az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

ELÁLLÁSI JOG

A Vásárló a megrendelt termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán, e-mail-ben vagy telefonon a Szolgáltatóhoz. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, az elállással érintett terméket utánvétellel nem lehet visszaszolgáltatni.
Elállás esetén a Vásárló köteles a Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztónak minősülő Vásárlótől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, és a termék átvételét követően visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint a fuvarozási költséget). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja: e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát amennyiben jelzésre kerül a terméknél a „Csak rendelésre” státusz.

GARANCIA

Amennyiben a Vásárló kötelező jótállás hatálya alá tartozó terméket vásárol, Szolgáltató a vonatkozó jótállás időtartamát, és feltételeit (tartalmát) a garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli, mely garanciajegyet a Vásárló legkésőbb a termék átvételekor kap meg a termékkel együtt. Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla (blokk) bemutatása, illetve átadása esetén jogosult a jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell – ez vonatkozik kellékszavatossági igény bejelentésére is.

Ha a Vásárló a kötelező jótállásos termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 3 (három) munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató a terméket kicseréli, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használatból). Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

SÜTIK

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.
A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1Adatkezelő

Neve: Wondex Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 29.

Adatkezelő képviselője: ügyvezető igazgató

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: wondex@wondex.hu 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

2Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében:

 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

 • A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító
 • cég azonosítói
 • Egyedi azonosító

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása, hírlevélre feliratkozott regisztrált felhasználók számára

 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • meghívás rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a regisztrált felhasználók számára

 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • meghívás rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

2.6 Megrendelések kiszállítása

 • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító
 • Szállítási cím

3Érintettek köre

https://wondex.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

416 éven aluliak

Kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5Az adatkezelés időtartama

 • törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8+1 év elteltével
 • hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

6Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltató, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatót, Magyar Posta.

7Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

8Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

Amennyiben az Érintett a Szervezet által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

8.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

8.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

8.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

9Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.                                               

10Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő a MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány információbiztonsági elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezi a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és akkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodik az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintett adatkezeléséért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

12Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Elérhetőség: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Miskolc, 2018.